follow site

Aktuálně

Na této stránce naleznete chronologicky seřazené zprávy a oznámení Ústavního soudu, jimiž informuje širokou veřejnost i média o aktuálních rozhodnutích, připravovaných jednáních nebo jiných událostech, které souvisejí s jeho činností.

follow

tiskova_zprava 24. května 2018 Ústavní soud k možnosti obrácení důkazního břemene v medicínských sporech Čtěte více tiskova_zprava 23. května 2018 Výkon trestu odnětí svobody musí být státem organizován a prováděn tak, aby napomáhal nápravě pachatele, a tedy ochraně společnosti Čtěte více rozhodnuti 23. května 2018 Ústavní soud vyhověl ústavní stížnosti společnosti EUROVIA CS, a. s.: žaloba stěžovatelky na ochranu před nezákonným zásahem Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže nemohla být objektivně ani subjektivně opožděná Čtěte více rozhodnuti 23. května 2018 Lhůta pro provedení periodického přezkumu trvání důvodů zabezpečovací detence by měla být důsledně dodržována Čtěte více tiskova_zprava 22. května 2018 Rodiče, kterým bylo znemožněno kvůli nezákonnému rozhodnutí správních orgánů pojmenovat syna dle svého přání, mají šanci na odškodnění Čtěte více tiskova_zprava 22. května 2018 Objektivní odpovědnost provozovatele vozidla za porušení povinností řidiče podle zákona o silničním provozu není protiústavní Čtěte více navsteva 21. května 2018 Pracovní jednání se členy Ústavně-právního výboru Senátu Čtěte více prehled_jednani 18. května 2018 Přehled jednání Ústavního soudu pro 21. kalendářní týden roku 2018 Čtěte více tiskova_zprava 15. května 2018 Kritérium majetkové potenciality při stanovení výše výživného a právo na svobodnou volbu povolání Čtěte více prehled_jednani 11. května 2018 Přehled jednání Ústavního soudu pro 20. kalendářní týden roku 2018 Čtěte více
<< < 2 3 4 5 6 7 8 > >>