Aktuálně

go Na této stránce naleznete chronologicky seřazené zprávy a oznámení Ústavního soudu, jimiž informuje širokou veřejnost i média o aktuálních rozhodnutích, připravovaných jednáních nebo jiných událostech, které souvisejí s jeho činností.

source site

go to site
source link tiskova_zprava 29. května 2018 Zabrání věci podle trestního řádu představuje významný zásah do práv vlastníka, a proto nemůže být rozhodování o použití tohoto institutu pouhou formalitou Čtěte více info_verejnost 25. května 2018 Zlepšení vyhledávání v databázi NALUS Čtěte více prehled_jednani 25. května 2018 Přehled jednání Ústavního soudu pro 22. kalendářní týden roku 2018 Čtěte více rozhodnuti 24. května 2018 Další nález Ústavního soudu k aktivní legitimaci osob, poskytujících osobní péči poškozeným, při uplatnění nároku na náhradu nákladů vynaložených na tuto péči Čtěte více tiskova_zprava 24. května 2018 Ústavní soud k možnosti obrácení důkazního břemene v medicínských sporech Čtěte více tiskova_zprava 23. května 2018 Výkon trestu odnětí svobody musí být státem organizován a prováděn tak, aby napomáhal nápravě pachatele, a tedy ochraně společnosti Čtěte více rozhodnuti 23. května 2018 Ústavní soud vyhověl ústavní stížnosti společnosti EUROVIA CS, a. s.: žaloba stěžovatelky na ochranu před nezákonným zásahem Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže nemohla být objektivně ani subjektivně opožděná Čtěte více rozhodnuti 23. května 2018 Lhůta pro provedení periodického přezkumu trvání důvodů zabezpečovací detence by měla být důsledně dodržována Čtěte více tiskova_zprava 22. května 2018 Rodiče, kterým bylo znemožněno kvůli nezákonnému rozhodnutí správních orgánů pojmenovat syna dle svého přání, mají šanci na odškodnění Čtěte více tiskova_zprava 22. května 2018 Objektivní odpovědnost provozovatele vozidla za porušení povinností řidiče podle zákona o silničním provozu není protiústavní Čtěte více
<< < 3 4 5 6 7 8 9 > >>