Aktuálně

Na této stránce naleznete chronologicky seřazené zprávy a oznámení Ústavního soudu, jimiž informuje širokou veřejnost i média o aktuálních rozhodnutích, připravovaných jednáních nebo jiných událostech, které souvisejí s jeho činností.

rozhodnuti 19. května 2015 Ke kolizi práva na svobodu projevu, shromažďovacího práva a ochrany práv dětí či mladistvých příjemců informací Čtěte více rozhodnuti 19. května 2015 K nároku na náhradu škody spočívající ve vynaložených nákladech na právní zastoupení v průběhu přestupkového řízení podle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem Čtěte více rozhodnuti 19. května 2015 Déledobé trvání předběžného opatření upravujícího poměry dítěte Čtěte více prehled_jednani 15. května 2015 Přehled jednání Ústavního soudu pro 21. týden roku 2015 Čtěte více prehled_jednani 7. května 2015 Přehled jednání Ústavního soudu pro 20. týden roku 2015 Čtěte více rozhodnuti 6. května 2015 Stanovisko pléna Ústavního soudu k otázce přípustnosti ústavní stížnosti proti rozhodnutí insolvenčního soudu o hlasovacích právech věřitelů Čtěte více rozhodnuti 6. května 2015 Insolvenční soud nesmí postupovat svévolně při rozhodování o tom, které přihlášené pohledávky přezkoumá na přezkumném jednání, a musí řádně odůvodnit svá rozhodnutí o hlasovacích právech jednotlivých věřitelů Čtěte více prehled_jednani 30. dubna 2015 Přehled jednání Ústavního soudu pro 19. týden roku 2015 Čtěte více rozhodnuti 28. dubna 2015 K odpovědnosti vydavatele za uveřejnění tzv. převzatých tvrzení Čtěte více prehled_jednani 24. dubna 2015 Přehled jednání Ústavního soudu pro 18. týden roku 2015 Čtěte více
<< < 57 58 59 60 61 62 63 > >>