Aktuálně

Na této stránce naleznete chronologicky seřazené zprávy a oznámení Ústavního soudu, jimiž informuje širokou veřejnost i média o aktuálních rozhodnutích, připravovaných jednáních nebo jiných událostech, které souvisejí s jeho činností.

get link
tiskova_zprava watch 11. června 2019 Vliv využití opravných prostředků na posouzení „dobrovolnosti“ splnění povinnosti vymáhané v exekuci a snížení nákladů exekuce podle § 46 odst. 6 exekučního řádu Čtěte více tiskova_zprava 11. června 2019 Při hodnocení určitosti a úplnosti žalobního návrhu je třeba dát přednost takovému výkladu vůle žalobce, který umožní věcné projednání žaloby Čtěte více tiskova_zprava 11. června 2019 Dopady uplatnění neplatné rozhodčí doložky před a po 11. 5. 2011 a otázka promlčení pohledávky z úvěrové smlouvy ve světle dobrých mravů Čtěte více rozhodnuti 10. června 2019 K souběhu azylového řízení a extradice Čtěte více prehled_jednani 7. června 2019 Přehled jednání Ústavního soudu pro 24. kalendářní týden roku 2019 Čtěte více tiskova_zprava 5. června 2019 Pro zachování lhůty k zaplacení soudního poplatku podle § 40 odst. 4 s. ř. s. postačí předat kolkové známky k poštovní přepravě Čtěte více tiskova_zprava 5. června 2019 Povinný subjekt podle zákona č. 106/1999 Sb. může stanovit úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledávání kvalifikovaným odhadem; výši úhrady však musí oznámit před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace Čtěte více tiskova_zprava 5. června 2019 Orgány činné v trestním řízení se musí vyvarovat postupu, který by ohrožoval svobodu slova a právo novináře na ochranu svých zdrojů Čtěte více tiskova_zprava 5. června 2019 Ústavní soud odložil vykonatelnost usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích, kterým byly znova zneplatněny komunální volby ve Strakonicích Čtěte více tiskova_zprava 4. června 2019 Zastavení exekuce z důvodu nemajetnosti dlužníka a otázka náhrady nákladů exekučního řízení Čtěte více
<< < 4 5 6 7 8 9 10 > >>