Aktuálně

Na této stránce naleznete chronologicky seřazené zprávy a oznámení Ústavního soudu, jimiž informuje širokou veřejnost i média o aktuálních rozhodnutích, připravovaných jednáních nebo jiných událostech, které souvisejí s jeho činností.

tiskova_zprava 25. května 2017 Domnělý biologický otec nemůže podle stávající právní úpravy žalobou zpochybnit otcovství „matrikového“ otce podle první domněnky (tj. manžela matky), měl by však mít možnost dosáhnout alespoň styku s dítětem Čtěte více tiskova_zprava 24. května 2017 Omezení práva cizinců bez trvalého pobytu či zaměstnání v České republice na bezplatnou zdravotní péči ze systému veřejného zdravotního pojištění není diskriminační Čtěte více tiskova_zprava 23. května 2017 Rozhodnutí o zajištění otce s dětmi v Zařízení pro zajištění cizinců Bělá-Jezová porušilo jejich právo na osobní svobodu a rodinný život Čtěte více prehled_jednani 19. května 2017 Přehled jednání Ústavního soudu pro 21. týden roku 2017 Čtěte více tiskova_zprava 17. května 2017 Respektování kasační závaznosti nálezů Ústavního soudu a právo na spravedlivý proces Čtěte více prehled_jednani 12. května 2017 Přehled jednání Ústavního soudu pro 20. týden roku 2017 Čtěte více tiskova_zprava 11. května 2017 Ústavní soud zrušil obecně závaznou vyhlášku statutárního města Brna o regulaci plavby plavidel se spalovacími motory na části brněnské přehrady Čtěte více prehled_jednani 5. května 2017 Přehled jednání Ústavního soudu pro 19. týden roku 2017 Čtěte více tiskova_zprava 4. května 2017 Další nález Ústavního soudu k problematice rozhodování obecných soudů o (ne)omezení svéprávnosti člověka Čtěte více tiskova_zprava 4. května 2017 Za skutečnou škodu na vozidle je nutno považovat i rozdíl mezi tržní cenou vozidla před havárií a jeho tržní cenou po opravě Čtěte více
<< < 4 5 6 7 8 9 10 > >>