Plné znění nálezu sp. zn. I. ÚS 4457/12

28.08.2013

Ústavní soud veřejně vyhlásil nález ve věci ústavní stížnosti porodní asistentky u domácích porodů a zrušil rozhodnutí obecných soudů, kterými došlo k porušení základního práva stěžovatelky na spravedlivý proces podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Soudcem zpravodajem byl Vojen Güttler, nyní již emeritní soudce Ústavního soudu. Nález dnes vyhlásila předsedkyně senátu Ivana Janů.

see

Plné znění nálezu je dostupné  zde .

get link Jana Pelcová, tisková mluvčí

see url