Ústavní soud inovoval databázi NALUS o tzv. identifikátor evropské judikatury

05.03.2014

Ústavní soud, Brno, TZ  7/14

source

go here Ústavní soud se na začátku tohoto týdne připojil k rozrůstající se skupině soudů v členských státech Evropské unie, které ve veřejných databázích své judikatury zavádějí tzv. identifikátor evropské judikatury (European Case Law Identifier - ECLI). Zavádění ECLI vychází ze závěrů Rady, která členským státům v roce 2011 doporučila přijetí ECLI a stanovení minimálního souboru jednotných metadat o judikatuře (závěry vyhlášeny v Úředním věstníku EU pod č. 2011/C 127/01). Cílem tohoto opatření je vytvořit v rámci justice celoevropský systém jednotné identifikace, citací judikatury a strukturu metadat, která se vztahují ke každému dílčímu rozhodnutí soudu členského státu EU. Skutečnost, že se Ústavní soud připojil k tomuto systému, se nikterak nedotýká dosavadní funkčnosti či rozsahu databáze NALUS, v níž Ústavní soud již řadu let poskytuje veškerá svá rozhodnutí široké veřejnosti. Naopak inovace rozšiřuje množství metadat, která o svých rozhodnutích Ústavní soud sděluje široké veřejnosti, a nově generovaný ECLI kód umožňuje citovat judikaturu Ústavního soudu v celoevropském formátu. follow url Dlužno dodat, že implementaci ECLI realizoval Ústavní soud ve spolupráci s Nejvyšším soudem, který je v České republice národním koordinátorem zavádění identifikátoru evropské judikatury.             

go Ivo Pospíšil http://www.joergschueler.de/redirect.php?blog=SchBClers20Blog&url=https://ymlp111.net/popular.html generální sekretář Ústavního soudu    

go