Návrh prezidenta republiky na zrušení tzv. služebního zákona

07.11.2014

Ústavní soud, Brno  TZ 78/14

Aktualizováno 10. 11. 2014

V pátek dne 7. listopadu 2014 byl na podatelnu Ústavního soudu doručen návrh prezidenta republiky na zrušení zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, nebo jeho jednotlivých ustanovení.

Věci byla přidělena spisová značka Pl. ÚS 21/14 a v souladu s rozvrhem práce byla soudkyní zpravodajkou určena Milada Tomková. O návrhu bude rozhodovat plénum Ústavního soudu. 

Na základě žádosti podané podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, zveřejňujeme (ve smyslu rozsudku Evropského soudu pro lidská práva ve věci Társaság a Szabadságjogokért proti Maďarsku ze dne 14. 4. 2009, stížnost č. 37374/05) znění návrhu zde .

Vlastimil Göttinger, vedoucí protokolu Ústavního soudu