Ústavní soud odmítl ústavní stížnost Josefa Tomana podanou v souvislosti s volbami prezidenta republiky

09.01.2018

Ústavní soud, Brno, TZ 5/18

Plénum Ústavního soudu (soudce zpravodaj Jan Musil) odmítlo ústavní stížnost stěžovatele Josefa Tomana zčásti jako návrh, k jehož projednání není Ústavní soud příslušný, a ve zbývajícím rozsahu jako návrh zjevně neopodstatněný.

here Stěžovatel se prostřednictvím ústavní stížnosti domáhal zrušení usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 7. 12. 2017 č. j. Vol 85/2017-78 a navrhl, aby Ústavní soud posunul termín voleb prezidenta republiky o 60 dní, či o kolik dní uzná za vhodné, a aby rozhodl, že Ministerstvo vnitra má registrovat jeho kandidátní listinu. Napadeným usnesením Nejvyšší správní soud zamítl návrh stěžovatele na vydání rozhodnutí o povinnosti Ministerstva vnitra registrovat jeho kandidátní listinu jako kandidáta pro volby prezidenta republiky konané ve dnech 12. a 13. ledna 2018, neboť shledal, že nepředložil doklady, jimiž by byl schopen relevantně doložit, že jeho kandidátní listinu mělo ministerstvo registrovat.

http://www.corluticaret.net/redirect.asp?TopOfPage=True&url=http://ijms.sums.ac.ir/index.php/IJMS/user/viewPublicProfile/30141

Odůvodnění bude zveřejněno po odeslání písemného vyhotovení usnesení účastníkům řízení do datových schránek.

Miroslava Sedláčková, tisková mluvčí Ústavního soudu