Ústavní soud odmítl ústavní stížnost Josefa Tomana podanou v souvislosti s volbami prezidenta republiky

09.01.2018

Ústavní soud, Brno, TZ 5/18

Plénum Ústavního soudu (soudce zpravodaj Jan Musil) odmítlo ústavní stížnost stěžovatele Josefa Tomana zčásti jako návrh, k jehož projednání není Ústavní soud příslušný, a ve zbývajícím rozsahu jako návrh zjevně neopodstatněný.

Stěžovatel se prostřednictvím ústavní stížnosti domáhal zrušení usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 7. 12. 2017 č. j. Vol 85/2017-78 a navrhl, aby Ústavní soud posunul termín voleb prezidenta republiky o 60 dní, či o kolik dní uzná za vhodné, a aby rozhodl, že Ministerstvo vnitra má registrovat jeho kandidátní listinu. Napadeným usnesením Nejvyšší správní soud zamítl návrh stěžovatele na vydání rozhodnutí o povinnosti Ministerstva vnitra registrovat jeho kandidátní listinu jako kandidáta pro volby prezidenta republiky konané ve dnech 12. a 13. ledna 2018, neboť shledal, že nepředložil doklady, jimiž by byl schopen relevantně doložit, že jeho kandidátní listinu mělo ministerstvo registrovat.

here Odůvodnění bude zveřejněno po odeslání písemného vyhotovení usnesení účastníkům řízení do datových schránek.

Miroslava Sedláčková, tisková mluvčí Ústavního soudu