Předseda Ústavního soudu přijal představitele Poslanecké sněmovny

12.02.2018

Ústavní soud, Brno, TZ 16/2018

source site

source link

Předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský se sešel k pracovnímu jednání s místopředsedou Poslanecké sněmovny Janem Hamáčkem a s předsedkyní Stálé komise pro Ústavu Poslanecké sněmovny Kateřinou Valachovou.

https://knowyourmeme.com/users/k6jlqdu700

go to site Představitelé Poslanecké sněmovny informovali předsedu Ústavního soudu o vzniku Stálé komise pro Ústavu České republiky a o náplni její činnosti. Přítomní také rekapitulovali formy vzájemné komunikace mezi orgány Poslanecké sněmovny a Ústavním soudem, a to i s ohledem na postavení tohoto orgánu moci zákonodárné v řízeních o kontrole norem. Předmětem diskuse byla rovněž otázka možných změn ústavního pořádku a případné posílení prvků přímé demokracie v něm. Pavel Rychetský však v této souvislosti upozornil, že přikročení k zásadním ústavním změnám vyžaduje vysokou míru obezřetnosti a pečlivé uvážení všech důsledků, které by po zásahu do ústavního pořádku mohly nastat. S tím se ztotožnil i Jan Hamáček, který - při plném respektu k názorům na posílení prvků přímé demokracie – zmínil riziko zneužití institutu referenda pro obcházení nezastupitelné role zákonodárného sboru a principů zastupitelské demokracie. 

Předseda Ústavního soudu ocenil skutečnost, že Poslanecká sněmovna ustavila Stálou komisi pro Ústavu. Jako předseda vrcholného orgánu ochrany ústavnosti v tom shledává vyjádření respektu zákonodárců k základnímu právnímu dokumentu našeho státu. Poslankyně Kateřina Valachová nadto zdůraznila, že si nadto váží postojů Ústavního soudu a jeho korektních vztahů k orgánům Poslanecké sněmovny. Pavel Rychetský proto v závěru upřesnil, že  - v mezích funkční nezávislosti Ústavního soudu – považuje za přínosné, aby spolu orgány spolupracující při ochraně ústavnosti navzájem komunikovaly. I proto je Ústavní soud letos na jaře připraven setkat se s ústavněprávními výbory obou komor Parlamentu a diskutovat s nimi o otázkách, které jsou těmto orgánům společné.

 

 

here

get link Vlastimil Göttinger

follow site vedoucí odboru vnějších vztahů a protokolu