Další nález Ústavního soudu k aktivní legitimaci osob, poskytujících osobní péči poškozeným, při uplatnění nároku na náhradu nákladů vynaložených na tuto péči

24.05.2018

Ústavní soud, Brno, PV 8/2018

III. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Josef Fiala) vyhověl ústavní stížnosti a zrušil usnesení Nejvyššího soudu, neboť jím bylo porušeno právo stěžovatelů na soudní ochranu.

http://www.webkinzinsider.com/scripts/plusone/?url=https://www.collegian.psu.edu/users/profile/u4ntvgw242/

go to link  Právní věta: Nerespektování nosných důvodů nálezu Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 870/14 ze dne 24. 8. 2015 (N 152/78 SbNU 311) o aktivní věcné legitimaci osob, které poskytují osobní péči poškozeným, při uplatnění nároku na náhradu nákladů vynaložených na tuto péči, je porušením legitimního očekávání stěžovatelů a tím i jejich práva na soudní ochranu podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

source Text nálezu Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 610/18 je dostupný PDF zde (229 KB, PDF).

Tisková zpráva k nálezu sp. zn. I. ÚS 870/14 (Osoby blízké jsou oprávněny požadovat za osobní péči o poškozeného náhradu v rozsahu částky, kterou by poškozená osoba zaplatila za odbornou pečovatelskou službu) je dostupný zde: https://bit.ly/2GHPcQx 

follow url Miroslava Sedláčková, tisková mluvčí Ústavního soudu