Ústavní soud částečně vyhověl ústavní stížnosti společnosti RAVAK a. s.

09.07.2018

http://www.ishop.be/redirect.php?id=18593002&url=https://www.romeo-bookmarks.win/News/my-web-site-the-best-of-the-phrase-google-please-you-should-not-panic/ Ústavní soud, Brno, PV 9/2018

II. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Vojtěch Šimíček) zrušil usnesení Městského soudu v Praze ze dne 6. 2. 2018, č. j. MSPH 76 INS 2762/2011-A-292, ve výroku II., V. X. a XIII., neboť těmito výroky bylo porušeno právo stěžovatelky RAVAK a. s., na spravedlivý proces, zaručené čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Návrh stěžovatelky, aby věc byla přikázána k novému projednání jinému soudci Městského soudu v Praze, byl odmítnut.

see url Právní věty:

Požadavky na reflektování kasačního nálezu v následném rozhodnutí obecného soudu jsou výrazně přísnější, než je tomu v případě tzv. precedenční závaznosti. V případě precedenční závaznosti nálezů Ústavního soudu existuje možnost, aby obecný soud (ne)reflektoval jeho právní názory a v dobré víře předestřel konkurující úvahy, na jejichž základě započne s Ústavním soudem ústavněprávní justiční dialog. Kasační závaznost však vyžaduje bezpodmínečné respektování nálezu Ústavního soudu.

Pokud proto Ústavní soud rozhodoval poté, co předchozím nálezem ve stejné věci ústavní stížnosti vyhověl a zrušil rozhodnutí obecného soudu o povolení reorganizace pro nepřezkoumatelnost, jelikož nebylo vůbec odůvodněno, neobstojí rozhodnutí následné, odůvodněné pouze formálně. Za dostatečné odůvodnění soudního rozhodnutí totiž nelze považovat výčet a citaci zákonných ustanovení aplikujících se na danou situaci s velice stručným zdůvodněním postupu soudu, kdy v tomto zdůvodnění postupu není jednotlivě reagováno na námitky stěžovatele.

Ústavní soud v této věci již dříve rozhodoval nálezem sp. zn. II. ÚS 1162/17 ze dne 18. ledna 2018 (právní věty a text nálezu jsou dostupné zde: https://bit.ly/2lIfs5j ).

Text nálezu Ústavní soudu sp. zn. II. ÚS 699/18 je dostupný PDF zde (304 KB, PDF).

Miroslava Sedláčková, tisková mluvčí Ústavního soudu