„Ústavní soudnictví a demokracie“ v korejském Soulu

03.09.2018

Ústavní soud, Soul, TZ 100/2018

go to link Místopředseda Jaroslav Fenyk reprezentoval Ústavní soud České republiky a Konferenci evropských ústavních soudů na mezinárodní konferenci, kterou v Soulu pořádal korejský Ústavní soud u příležitosti 30. výročí své existence.

follow url

source Profesor Fenyk, který svým odborným vystoupením otevřel celou konferenci, mezi jiným upozornil na dynamický vývoj role ústavních soudů ve společnosti. Od výhradní kontroly ústavnosti právních předpisů, tedy tzv. Kelsenovského pojetí, se ústavní soudy čím dál častěji stávají garantem právního státu a pojistkou ochrany základních lidských práv a svobod. Někdy se však, jak místopředseda Ústavního soudu uvedl v závěru svého vystoupení, stávají ústavní soudy obětí svého vlastního úspěchu. Důvěra v jejich rozhodování se totiž promítne do takového množství návrhů, které nelze racionálně zpracovat. 

follow

Jeho  - pozitivně přijaté – vystoupení pak předznamenalo bohatou diskusi čtyř desítek delegací ústavních soudů, které v Soulu hledaly odpovědi na otázky společné moderním orgánům ochrany ústavnosti.

Vlastimil Göttinger
vedoucí odboru vnějších vztahů