Budapešťská konference k evropské ústavní identitě

13.03.2019

Ústavní soud, Brno, TZ 30/19

V pátek dne 8. března uspořádal Ústavní soud Maďarska mezinárodní konferenci na téma „Ústavní EU identita 2019  - jednota v rozmanitosti“. Jedním z hlavních řečníků této konference byl i předseda Ústavního soudu České republiky Pavel Rychetský, který zde vystoupil s příspěvkem „Několik poznámek k ústavnímu soudnictví, Evropské unii a jejich styčným bodům“. Konferenci otevřel svým vystoupením prezident Maďarské republiky János Áder.

Konference si kladla za cíl prohloubit diskusi o národní identitě, jakožto institutu evropského práva, a jeho percepci napříč evropskými ústavními soudy i orgány Evropské unie. Za Soudní dvůr Evropské unie zde přednesl hlavní projev předseda Koen Lenaerts a svá stanoviska představili zástupci osmi evropských ústavních soudů. Ačkoliv se jednotlivá vystoupení lišila úhlem pohledu i mírou významu, který ústavní soudy národní identitě přikládají, byla budapešťská konference důležitou reflexí aktuálního vývoje a cenným příspěvkem do další diskuse o vztahu národních ústavních soudů a unijních institucí.

Vlastimil Göttinger
generální sekretář Ústavního soudu