source

Aktuálně

http://gmonster320.blogspot.com/2015/01/top-25-most-haunted-places-in-america.html Na této stránce naleznete chronologicky seřazené zprávy a oznámení Ústavního soudu, jimiž informuje širokou veřejnost i média o aktuálních rozhodnutích, připravovaných jednáních nebo jiných událostech, které souvisejí s jeho činností.