Bienále - setkání s Ústavním soudem Slovenské republiky

14.04.2014

Ústavní soud, Brno, TZ 18/2014

Ústavní soud České republiky intenzivně spolupracuje s partnerskými ústavními soudy v zahraničí, avšak výsadní postavení ve spektru jeho mezinárodních vztahů mají styky s Ústavním soudem Slovenské republiky. Je dodržována letitá tradice, že se oba soudy každoročně setkávají a jejich soudci si vyměňují zkušenosti, poznatky a názory na aktuální otázky ochrany ústavnosti, jak je zrcadlí judikatura obou soudů.

Letošní setkání proběhlo ve dnech 7. – 9. dubna v Táľoch u Banské Bystrice a těžištěm jednání byla aktuální judikatura a rozbor klíčových nálezů přijatých za uplynulý rok. Předseda českého Ústavního soudu Pavel Rychetský také představil své nové kolegy, neboť Ústavní soud České republiky prošel významnou personální obměnou a pro mnoho soudců se jednalo o první možnost seznámit se se svými slovenskými protějšky.

Česká strana při jednání představila stanovisko pléna týkající se souběhu azylového a extradičního řízení (Pl. ÚS-st. 37/13), nález ve věci návrhu na zrušení církevních restitucí (Pl. ÚS 10/13) a také nález, jímž byla zrušena tzv. přísudková vyhláška (Pl. ÚS 25/12). Slovenská strana pak analyzovala své nálezy o mimořádných mzdových nárocích sester a porodních asistentek, o platech soudců a o místních daních.

Z diskuse vyplynulo, že díky společné právní a ústavní tradici jsou tato jednání přínosem pro rozhodovací činnost obou soudů a současně raritní ukázkou vynikající spolupráce ústavních soudů, která v členských státech Rady Evropy nemá srovnání.

 
Vlastimil Göttinger, vedoucí odboru vnějších vztahů a protokolu