Brífink s předsedou Ústavního soudu k nálezu ve věci Lisabonské smlouvy

03.11.2009

V 11.30 hodin v dočasném tiskovém

středisku Ústavního soudu se bude konat brífink s předsedou Ústavního

soudu a soudcem zpravodajem Pavlem Rychetským k dnešnímu nálezu

Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 29/09 ve věci Lisabonské smlouvy.