Další nález Ústavního soudu ve věci exekuce proti nevidomému muži za údajnou „jízdu na černo“ v hromadné dopravě

03.05.2017

follow Ústavní soud, Brno, TZ 37/2017

source

II. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Ludvík David) vyhověl ústavní stížnosti stěžovatele a zrušil usnesení Městského soudu v Praze, neboť jím bylo porušeno ústavně zaručené právo stěžovatele na spravedlivý proces a vlastnické právo.

go to site Ústavní soud v dané věci vycházel z nálezu ze dne 1. 11. 2016, sp. zn. II. ÚS 2230/16, týkající se stejného stěžovatele a obdobných skutkových okolností, byť v jiné věci. Pro popis případu a odůvodnění rozhodnutí lze tedy pro stručnost odkázat na předchozí tiskovou zprávu: http://www.usoud.cz/aktualne/nelze-vest-exekuci-proti-nevidomemu-za-protipravni-jednani-ktereho-se-nemohl-dopustit/ .

Text nálezu sp. zn. II. ÚS 2357/16 je dostupný PDF zde (217 KB, PDF).

Miroslava Sedláčková, tisková mluvčí Ústavního soudu