Další návrh skupiny senátorů na zrušení zákona o tzv. církevních restitucích

06.02.2013

Ústavní soud, Brno, 6. února 2013 (TZ 9/13)

Ústavní soud přijal dne 5. února 2013 v

elektronické podobě návrh na zrušení zákona č. 428/2012 Sb., o

majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně

některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými

společnostmi) a návrh na zrušení části zákona č. 182/1993 Sb., o

Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.

Skupina

senátorů se svým návrhem domáhá, aby Ústavní soud zrušil v řízení podle

čl. 87 odst. 1 písm. a) Ústavy napadené právní předpisy (resp. část

právního předpisu), které jsou podle navrhovatelů v rozporu s ústavním

pořádkem České republiky.

Skupina

senátorů navrhuje, aby v případě, že Ústavní soud nevyhoví návrhu na

zrušení zákona jako celku, rozhodl alternativně tak, že zruší alespoň

některá specifikovaná ustanovení zákona o majetkovém vyrovnání s

církvemi a náboženskými společnostmi.

Soudcem

zpravodajem byl na základě platného rozvrhu práce určen soudce

Stanislav Balík a návrh bude projednáván pod spisovou značkou Pl. ÚS

10/13.