Další rozhodnutí Ústavního soudu ohledně střídavé výchovy

14.01.2015

I. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Ludvík David) vyhověl stěžovateli a zrušil rozsudek Městského soudu v Brně a rozsudek Krajského soudu v Brně, neboť jimi bylo porušeno základní právo stěžovatele na spravedlivý proces, a v jeho důsledku rovněž právo stěžovatele na rodinný život.

Nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 1708/14 je dostupný zde .