Fototermín – Předseda Evropského soudu pro lidská práva Dean Spielmann navštíví Ústavní soud

16.04.2014

Brno, Ústavní soud, TZ 20/2014

Dne 17. 4. 2014 přijede na pozvání Ústavního soudu předseda Evropského soudu pro lidská práva (dále jen ESLP) Dean Spielmann. Se soudci Ústavního soudu bude jednat o Protokolu č. 16 k Úmluvě o ochraně lidských práv a svobod, který je výsledkem snah o posílení justičního dialogu mezi ESLP a vnitrostátními orgány a na základě kterého nejvyšší soudy smluvního státu mohou požádat ESLP o podání poradního stanoviska. Tento protokol, nazývaný též „protokolem dialogu“, byl otevřen k podpisům a následným ratifikacím členských států dne 2. 10. 2013 a ke dni 8. 4. 2014 byl podepsán deseti státy. Ratifikaci zatím neprovedla žádná ze zemí Rady Evropy, přičemž podmínkou vstupu v platnost je deset ratifikací. Přijetí protokolu by dle některých předpokladů mohlo vést k částečnému odbřemenění přetíženého ESLP.

Dean Spielmann (*1962 v Lucemburku) se stal soudcem ESLP v roce 2004, v jehož rámci byl v roce 2010 zvolen Sekčním prezidentem a v roce 2012 místopředsedou soudu. Krátce poté, v září 2012, byl zvolen předsedou.

Předsedu ESLP přivítá předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský. FOTOTERMÍN bude ve čtvrtek 17. 4. 2014 v 9:55 hod. ve foyeru budovy Ústavního soudu, Joštova 8, Brno.

Miroslava Sedláčková, tisková mluvčí Ústavního soudu