K ochraně vlastnického práva nabytého od nevlastníka v dobré víře

30.06.2015

IV. senát Ústavního soudu (soudkyně zpravodajka Vlasta Formánková) vyhověl ústavní stížnosti stěžovatelky a zrušil rozsudek Městského soudu v Praze a usnesení Nejvyššího soudu. V nyní projednávané věci se odvolací ani dovolací soud otázkou dobré víry na straně stěžovatelky v podstatě vůbec nezabýval. Tyto soudy tedy ani nevážily možnost působení dobré víry stěžovatelky ve smyslu předchozích nálezů Ústavního soudu a naplnění dobré víry stěžovatelky s ohledem na všechny okolnosti případu nehodnotily. Již tímto jejich postupem tak došlo k porušení práva stěžovatelky na spravedlivý proces a na ochranu majetku.

Podrobnosti případu a celé odůvodnění nálezu sp. zn. IV. ÚS 402/15 naleznete PDF zde (308 KB, PDF).

Miroslava Sedláčková, tisková mluvčí Ústavního soudu