Kauza LISABONSKÁ SMLOUVA II - ÚS obdržel přímo na ústním jednání další, již třetí doplnění návrhu od skupiny senátorů

01.11.2009

Přímo na ústním jednání ve

věci Pl. ÚS 29/09 v řízení o souladu Lisabonské smlouvy s ústavním

pořádkem právní zástupce navrhovatele - skupiny senátorů - předložil a

přednesl v pořadí již třetí doplnění návrhu skupiny senátorů. Toto

doplnění předseda Ústavního soudu krátkou cestou - přímo na jednání -

doručil ostatním účastníkům řízení. Vedle toho vznesl právní zástupce

navrhovatele - skupiny senátorů - námitku podjatosti vůči předsedovi

Ústavního soudu.

 

Text

námitky podjatosti a text doplnění návrhu naleznete na tomto místě.

Námitku podjatosti Ústavní soud po krátké poradě zamítl a řízení

pokračovalo dále s Pavlem Rychetským jako soudcem zpravodajem.

Usnesení ÚS k námitce podjatosti