Kolokvium: „Ústavní soudy v období po Lisabonské smlouvě“

01.03.2011

Ústavní soud, Brno, 28. února 2011 (TZ – 10/11)

Odborné kolokvium na téma „Ústavní soudy

v období po Lisabonské smlouvě“ proběhlo v pondělí 28. února 2011 na

půdě Ústavního soudu. Své poznatky k tomuto tématu prezentovali

odborníci na evropské a ústavní právo profesorka Marie-France Christophe

Tchakaloff z právnické fakulty Paris I - Panthéon - Sorbonne a profesor

Jiří Malenovský, soudce Soudního dvora Evropské unie. V auditoriu pak

kromě soudců a odborných pracovníků Ústavního soudu zasedli i

předsedkyně a místopředseda Nejvyššího soudu, předseda Nejvyššího

správního soudu, nejvyšší státní zástupce či veřejný ochránce práv.

 

Hlavní

referát přednesl profesor Malenovský a shrnul v něm dosavadní vztah

národních ústavních soudů a Soudního dvora, stejně jako vztah národního

ústavního práva a práva evropského. Na příkladech stěžejní lucemburské

judikatury a nejnovějších rozhodnutí z poslední doby demonstroval

proměnlivý vztah obou právních systémů a naznačil zároveň možné směry

dalšího vývoje.

 

V navazujícím

koreferátu se profesorka Christoph Tchakaloff soustředila na pozici

ústavních soudů v době po účinnosti Lisabonské smlouvy a na příkladech

řady francouzských a lucemburských rozhodnutí nastínila současné

problémy, ale i možná východiska a reflexe nových skutečností

odrážejících další evropské integrační procesy.

 

V závěrečné

diskusi s oběma řečníky vyšlo najevo, že ač jsou evropské i národní

právní systémy navzájem propojeny, úloha ústavních soudů zůstává

nezastupitelná a další vztah Soudního dvora a vrcholných národních

justičních orgánů musí být nesen v duchu vzájemného porozumění a

respektu.

Kolokvium: „Ústavní soudy v období po Lisabonské smlouvě“

FOTO:  Aleš Ležatka