Kompenzace za nemovitosti ponechané na Podkarpatské Rusi

04.07.2012

Ústavní soud, Brno, 4. července 2012 (TZ 24/12)

follow url

go to link 1. senát Ústavního soudu dnes vyhlásil svůj nález ve věci ústavní stížnosti skupiny stěžovatelů, kteří žádali po České republice – Ministerstvu financí náhradu za majetek zanechaný na Zakarpatské Ukrajině v souvislosti s poválečným postoupením tohoto území SSSR. Správní orgány ani obecné soudy nepřiznaly stěžovatelům náhradu za majetek jejich rodičů zanechaný na Zakarpatské Ukrajině, neboť tito požadovali náhradu za majetek, který svým rozsahem a povahou neodpovídal majetku, za který byla náhrada poskytována. Konkrétně – rodiče stěžovatelů zanechali na Zakarpatské Ukrajině vilu o devíti pokojích, avšak správní orgány i soudy použily jako kritérium svého rozhodování vyhlášku z padesátých let minulého století, podle níž se rodinným domkem rozumí obytný dům, který obsahuje nejvýše pět obytných místností. Návrhům stěžovatelů proto nebylo v obecném soudnictví vyhověno. follow   Podle přesvědčení Ústavního soudu jsou zde dány specifické okolnosti tohoto konkrétního případu, a zejména nově přijatá právní úprava, kterou obecné soudy opominuly a s ohledem (na nyní již zrušenou) právní úpravu z 50. let žalobu stěžovatelů zamítly. Přístup obecných soudů vedl jen k prodlužování procesu, přičemž nebyla náležitě zohledněna vůle státu zmírnit alespoň částečně majetkové křivdy stěžovatelů, a to bez omezení druhu zanechaného nemovitého majetku. Jestliže obecné soudy nezohlednily vůli zákonodárce rozšířit rozsah náhrad na veškerý nemovitý majetek, který lépe umožňuje dosáhnout alespoň částečné kompenzace újmy stěžovatelů (tedy nezohlednily novou právní úpravu), zasáhly do práva stěžovatelů na spravedlivý proces. Ústavní soud proto rozhodnutí odvolacího soudu zrušil. watch   Plný text nálezu je k dispozici zde .
 
 
 
 
Vlastimil Göttinger, oddělení vnějších vztahů Ústavního soudu
vlastimil.gottinger@usoud.cz