Komplementarita či konkurence?

11.01.2012

Dovolujeme si Vás pozvat na mezinárodní konferenci

 Katalogy základních práv a svobod
a jejich aplikace v zemích Evropské unie

 

Vzájemný

vztah katalogů základních práv a svobod v národních ústavách, Úmluvy o

ochraně lidských práv a základních svobod, Mezinárodního paktu o

občanských a politických právech a Listiny práv Evropské unie

 

Komplementarita či konkurence?

 

která se uskuteční

 

ve středu dne 1. února 2012 od 9:30 hodin v prostorách
Ústavního soudu České republiky

 

 

Jazyky konference (tlumočení): čeština, angličtina, němčina

 

  

 

Program konference:

 09:00 – registrace

 

09:30 – slavnostní zahájení konference – úvodní projev Pavla Rychetského

 

09:40 – První blok referátů: moderátor: Eliška Wagnerová (místopředsedkyně,Ústavní soud)

·   Siegfried Bross (emeritní soudce, ÚS Německa)

Téma: Katalogy základních práv a svobod a jejich aplikace v zemích Evropské unie

·   Ludwig source url Adamovich (emeritní předseda, ÚS Rakouska)

   Téma: Rakouské porozumění ústavě a lidská práva

·   diskuse 20 min

 

11:00 – přestávka na kávu (30 minut)

 

11:30 – Druhý blok referátů: moderátor: Iva Brožová (předsedkyně, Nejvyšší soud)

·   Lord Justice Laws (odvolací soudce, Spojené Království)

Téma : Lidská práva a ústavní základy ve Velké Británii

·   Ciril Ribičič (emeritní soudce, ÚS Slovinska)

Téma: Role Ústavního soudu Slovinska při ochraně lidských práv

·   diskuse 20 min

 

 

12:50 - přestávka na oběd (raut pro všechny účastníky ve foyer sněmovny)

 

 

14:30 – Třetí blok referátů: moderátor: Josef Baxa (předseda, Nejvyšší správní soud)

·   Lajos Mészáros (soudce, Ústavní soud Slovenské republiky)

Téma: bude upřesněno

·   Pavel Holländer (místopředseda, Ústavní soud České republiky)

Téma: Základní práva v evropském prostoru: bermudský trojúhelník nebo hledání společné identity?

 

·   diskuse 20 min

 

15:50 – přestávka na kávu (30 minut)

 

16:20 – Čtvrtý blok referátů: moderátor: Pavel Holländer (Ústavní soud)

·   Eliška Wagnerová (místopředsedkyně, Ústavní soud České republiky)

Téma: Katalogy základních práv, konkurence nebo komplementarita?

·   Luzius Wildhaber (emeritní předseda, Evropský soud pro lidská práva)

Téma: Soudobá kritika Evropského soudu pro lidská práva

·   diskuse 40 min

 

 

18:00 – Shrnutí a závěrečné slovo Pavel Rychetský


 

 

 vlastimil.gottingerusoud..cz