Městský soud v Praze navrhl zrušit rozhodnutí o amnestii

23.01.2013

Ústavní soud, Brno, 23. ledna 2013, TZ 6/13

Ústavnímu soudu byl dne 22. ledna 2013

doručen návrh Městského soudu v Praze na zrušení rozhodnutí prezidenta

watch republiky o amnestii.

Městský

soud v Praze vedl trestní řízení ve věci, na niž se podle jeho názoru

vztahuje vyhlášená amnestie. Městský soud v Praze proto trestní řízení

watch přerušil a navrhl Ústavnímu soudu zrušení rozhodnutí prezidenta

republiky o amnestii. Navrhovatel uvádí, že podle jeho názoru nebylo

napadené rozhodnutí přijato řádným procesním postupem a porušuje také

rovnost účastníků soudního řízení a základní právo vlastnit majetek.

Pro

případ, že Ústavní soud neshledá důvody pro zrušení celého rozhodnutí,

navrhuje Městský soud v Praze alternativně výrok tak, aby byl zrušen

alespoň čl. II rozhodnutí prezidenta republiky o amnestii. 

Soudcem

zpravodajem byl na základě platného rozvrhu práce určen soudce Jan

Musil a návrh bude projednáván pod spisovou značkou Pl. ÚS 7/13.

 Vlastimil Göttinger, vedoucí protokolu Ústavního soudu