Na Ústavním soudě proběhl seminář na téma Omezování lidských práv a svobod v důsledku boje proti terorismu

24.11.2016

Ústavní soud, Brno, TZ 118/2016

Ve středu 23. listopadu 2016 uspořádal Ústavní soud ve spolupráci s Ústavem státu a práva Akademie věd vědecký seminář s názvem Omezování lidských práv a svobod v důsledku boje proti terorismu. Početné účastníky z řad odborné veřejnosti přivítal předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský, který také na úvod představil oba řečníky - uznávaného izraelského profesora, bývalého děkana Právnické fakulty Univerzity v Haifě Eli Salzbergera a profesora politologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně Miroslava Mareše.

Profesor Salzberger se ve své přednášce zabýval teorií právního státu za extrémních okolností a době teroru a podrobně představil nejen ústavní a zákonný rámec této problematiky v Izraeli, ale také klíčovou judikaturu izraelského Nejvyššího soudu. Miroslav Mareš, který se ve své odborné činnosti zaměřuje na výzkum extremismu, terorismu a bezpečností politiky ve střední Evropě, ve svém příspěvku popsal hlavní problémy, kterým může Česká republika a její aktuální právní řád čelit v souvislosti s krizovými situacemi, vyvolanými teroristickými aktivitami a na konkrétních příkladech demonstroval kontroverzní aspekty aplikace českého protiteroristického práva v takových situacích.

Foto: © Ústavní soud, Aleš Ležatka

Miroslava Sedláčková, tisková mluvčí Ústavního soudu