Nález Ústavního soudu sp.zn. I. ÚS 1694/14

04.08.2014

Ústavní soud: hrozba vysokého trestu odnětí svobody sama o sobě nezakládá důvod tzv. útěkové vazby.

go to link

go here Nález Ústavního soudu sp.zn. I. ÚS 1694/14 je dostupný zde .