Nález Ústavního soudu sp.zn. Pl. ÚS 35/11

26.05.2014

Nález Ústavního soudu sp.zn. Pl. ÚS 35/11 je k dispozici zde . Odlišné stanovisko k výroku si vyhradili soudci Vladimír Sládeček a Radovan Suchánek, jeho znění je dostupné zde .

see url