Nález Ústavního soudu sp.zn. Pl. ÚS 44/13 - Ústavní soud zrušil jednotnou kauci pro distributory pohonných hmot

26.05.2014

Nález Ústavního soudu sp.zn. Pl. ÚS 44/13 je dostupný zde . Odlišná stanoviska k výroku i odůvodnění nálezu si vyhradili soudci Jan Musil, Radovan Suchánek a soudkyně Ivana Janů.

Návrh skupiny senátorů na zahájení řízení a vyjádření účastníků řízení jsou k dispozici zde: http://www.usoud.cz/informace-poskytnute-na-zadost/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=2485&cHash=de5172541428c95c08b87d56022b2db6