Nálezy Ústavního soudu sp.zn. IV. ÚS 644/13 a sp.zn. IV. ÚS 2265/13, které se týkají nároku na nemateriální újmu u osob rehabilitovaných podle zákona č. 119/1990 Sb.

27.05.2014

Nález Ústavního soudu sp.zn. IV. ÚS 644/13 je dostupný zde . Nález Ústavního soudu sp.zn. IV. ÚS 2265/13 je dostupný zde .