Návrh na zrušení částí právních předpisů v souvislosti s tzv. S-kartou

06.02.2013

Ústavní soud, Brno, 6. února 2013 (TZ 8/13)

Ústavní soud přijal dne 5. února 2013 návrh skupiny 51 senátorů Parlamentu České republiky, jejímž jménem jedná senátor Milan Štěch, na zrušení některých ustanovení právních předpisů v souvislosti se zavedením nového institutu - karty sociálních systémů.

Skupina senátorů se svým návrhem domáhá, aby Ústavní soud zrušil v řízení podle čl. 87 odst. 1 písm. a) Ústavy napadené části zákonů, které jsou podle navrhovatelů v rozporu s Ústavou, Listinou základních práv a svobod, Úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod a s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením.

S ohledem na naléhavost věci žádá skupina senátorů Ústavní soud, aby o tomto návrhu rozhodl přednostně podle § 39 zákona o Ústavním soudu.

Soudkyní zpravodajkou byla na základě platného rozvrhu práce určena soudkyně Michaela Židlická a návrh bude projednáván pod spisovou značkou Pl. ÚS 9/13.

Plný text návrhu

Vlastimil Göttinger, vedoucí protokolu Ústavního soudu
 vlastimil.gottingerusoud..cz