Návrh skupiny senátorů na zrušení části rozhodnutí prezidenta republiky o amnestii

15.01.2013

Ústavní soud, Brno, 15. ledna 2013, TZ 4/13

Ústavní soud přijal dne 14. ledna 2013 návrh skupiny třiceti senátorů Parlamentu České republiky na zrušení čl. II. rozhodnutí prezidenta republiky č. 1/2013 Sb., o amnestii.

Skupina senátorů se svým návrhem domáhá, aby Ústavní soud zrušil v řízení podle čl. 87 odst. 1 písm. b) Ústavy napadenou část rozhodnutí prezidenta republiky pro její rozpor s hodnotami demokratického právního státu.

Pokud by Ústavní soud dospěl k závěru, že čl. II rozhodnutí prezidenta republiky nemůže zrušit, navrhuje skupina senátorů alternativně výrok tak, aby Ústavní soud v nálezu vyslovil, že napadená část rozhodnutí prezidenta republiky  je v rozporu s hodnotami demokratického právního státu a v rozporu s ústavním pořádkem, a tudíž aby Ústavní soud vyslovil její protiústavnost.

S ohledem na naléhavost věci žádá skupina senátorů Ústavní soud, aby o tomto návrhu rozhodl přednostně podle § 39 zákona o Ústavním soudu.

Soudcem zpravodajem byl na základě platného rozvrhu práce určen soudce Vladimír Kůrka a návrh bude projednáván pod spisovou značkou Pl. ÚS 4/13.

Plný text návrhu je k dispozici zde

Vlastimil Göttinger, vedoucí protokolu Ústavního soudu
 vlastimil.gottingerusoud..cz