Návštěva argentinského velvyslance

18.05.2011

Brno, Ústavní soud, 18. května 2011 (TZ 31/11)

Velvyslanec

Argentinské republiky, pan Vicente Espeche Gil, navštívil při své

oficiální návštěvě Brna dne 18. května 2011 také Ústavní soud. Úvodem

rozhovoru s předsedou Ústavního soudu vyjádřil své uznání jeho činnosti a

vyjádřil potěšením nad tím, že se s doktorem Rychetským mohl setkat.

Ten jej následně seznámil s historií ústavního soudnictví v našich

zemích a s okolnostmi, které vedly ke konstituování evropských ústavních

soudů postavených na principu koncentrovaného a specializovaného

soudnictví.

Jeho

Excelenci zajímala referenční kritéria, která Ústavní soud aplikuje při

svém rozhodování. Předseda Ústavního soudu proto zdůraznil specifičnost

institutu tzv. ústavního pořádku podle čl. 112 Ústavy a také skutečnost,

že referenčním kritériem jsou i mezinárodní smlouvy o lidských právech.

V otázce aktuální činnosti Ústavního soudu konstatoval Pavel Rychetský

nepoměr mezi řízeními o kontrole norem, jichž jsou jen desítky ročně a

sumou individuálních ústavních stížností jdoucí do tisíců.

 

Tyto

informace si pan velvyslanec se zájmem vyslechl a závěrem popřál

Ústavnímu soudu i jeho soudcům mnoho úspěchů v jejich náročné práci.

Návštěva argentinského velvyslance

Vlastimil Göttinger, referát vnějších vztahů Ústavního soudu

vlastimil.gottinger@usoud.cz