Návštěva estonského velvyslance

10.03.2011

Ústavní soud, Brno, 9. března 2011 (TZ 13/11)

Ve středu dne 9. března 2011 přijal předseda Ústavního soudu Pavel

Rychetský velvyslance Estonské republiky, pana Lembita Uibo. Předseda

Ústavního soudu na úvod setkání vyzdvihl dobré vztahy, které Česká

republika tradičně udržuje se všemi pobaltskými státy a stručně

představil Ústavní soud České republiky a jeho kompetence. Pan

velvyslanec následně poděkoval za přijetí a ocenil význam rozhodovací

činnosti Ústavního soudu. Nastínil také aktuální problémy estonské

justice, v jejímž rámci vykonává přezkum ústavnosti Nejvyšší soud.

Jelikož je Jeho Excelence právním expertem v oblasti evropského práva,

diskuse se následně orientovala na otázku definice doktríny vztahu

národního a evropského práva v České republice a postavení Ústavního

soudu při přezkumu implementovaných norem evropského práva.

Návštěva estonského velvyslance