Návštěva JUDr. Aleše Pejchala u předsedy Ústavního soudu

04.09.2012

Předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský přijal dnes k soukromému setkání Aleše Pejchala, v tuto chvíli ještě místopředsedu České advokátní komory, jenž se 1. listopadu 2012 ujme funkce soudce Evropského soudu pro lidská práva, k diskusi o judikatuře Evropského soudu pro lidská práva a implementaci evropské Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. Neformálního setkání a zajímavé výměny názorů se zúčastnila na pozvání předsedy Ústavního soudu i předsedkyně Nejvyššího soudu Iva Brožová a veřejný ochránce práv Pavel Varvařovský. Účastníci schůzky se shodli na potřebě intenzívnější výměny informací a pokračování dialogu mezi Evropským soudem pro lidská práva a soudy národními v čele se soudy ústavními.