Návštěva ministryně spravedlnosti

07.10.2014

Ústavní soud, Brno, TZ 67/14

Ministryně spravedlnosti Helena Válková dnes navštívila Ústavní soud. Jedná se o její první návštěvu Ústavního soudu ve funkci ministryně, a proto byl program jejího pracovního setkání se soudci především seznamovací.

Ústavní soud není součástí soustavy soudů, a není proto podřízen Ministerstvu spravedlnosti, přesto mají obě instituce řadu společných zájmů. Jedná se především o ochranu lidských práv a svobod, soulad právních předpisů s ústavním pořádkem a kvalitní systém aplikace práva v naší zemi. Ministerstvo spravedlnosti také často připravuje právní úpravu, která má nahradit právní normy zrušené Ústavním soudem při jeho rozhodovací činnosti.

Ministryně spravedlnosti, kterou na její návštěvě v Brně doprovázel náměstek Petr Jäger, se setkala s funkcionáři a soudci Ústavního soudu a předsedou Ústavního soudu Pavlem Rychetským byla informována o aktuální situaci související s ochranou ústavnosti a postavením Ústavního soudu. Předseda Ústavního soudu také ocenil, že se vláda ve svém programovém prohlášení zavázala usilovat o vysoký standard ochrany lidských práv, přičemž těžištěm diskuse paní ministryně se soudci byly praktické otázky společné Ministerstvu spravedlnosti, obecné justici i Ústavnímu soudu.

Vlastimil Göttinger
vedoucí odboru vnějších vztahů