Návštěva předsedy Evropského soudu pro lidská práva v České republice

01.11.2009

Ústavní soud, 29. října 2009

Předseda Evropského soudu pro lidská

práva (dále jen „ESLP“), pan Jean-Paul Costa, přijal pozvání předsedy

Ústavního soudu České republiky, pana Pavla Rychetského, k návštěvě

České republiky. Příjezd delegace ESLP byl mimořádnou událostí, neboť od

poslední návštěvy předsedy ESLP uplynulo již více než pět let.

 

Evropský

soud pro lidská práva byl ustanoven v roce 1959 na základě Úmluvy o

ochraně lidských práv a základních svobod a sídlí ve Štrasburku. Je

soudním orgánem Rady Evropy, která (s výjimkou Vatikánu a Běloruska)

sdružuje všechny evropské státy. Na ESLP, který tvoří stejný počet

soudců jako je smluvních stran Úmluvy (nyní 47), se obracejí zejména

jednotlivci, tuto možnost však mají i státy, děje se tak však zcela

výjimečně.

 

Pan

Jean-Paul Costa, kterého doprovázel soudce ESLP za Českou republiku pan

Karel Jungwiert a sekční tajemnice paní Claudia Westerdiek, zahájil

svojí pracovní návštěvu dne 22. října 2009 setkáním s předsedou vlády,

panem Janem Fischerem. Jádrem jejich jednání byly otázky spojené s

nutností reformy ESLP, neboť Evropský soud pro lidská práva je v

současné situaci přetížen množstvím individuálních stížností, které

nestačí projednávat, a proto se dramaticky prodlužuje doba nutná k

vyřízení stížností. Premiér i předseda ESLP se shodli na tom, že je

nutné hledat cesty k vyřešení stávající složité situace a bylo

přislíbeno, že vláda bude budoucnosti reformy ESLP věnovat patřičnou

pozornost.Pana

Costu následně přijal prezident republiky, pan Václav Klaus, kterého

předseda ESLP rovněž informoval o aktuálních otázkách dění před ESLP a

vyměnili si rovněž postřehy o významu a charakteru ochrany práv na

nadnárodní úrovni. Po slavnostním obědě, který na počest návštěvy pana

Costy uspořádalo Velvyslanectví Francouzské republiky, se předseda ESLP

sešel s delegací Senátu Parlamentu České republiky, vedenou jeho

místopředsedkyní, paní Alenu Gajdůškovou. Tématem jednání byla i pozice

České republiky před Evropským soudem pro lidská práva a příslib paní

místopředsedkyně aktivně se podílet na řešení otázek institucionální

reformy ESLP.23.

října 2009 se předseda ESLP setkal se soudci Ústavního soudu. Stěžejním

tématem jejich jednání byla „Aplikovatelnost čl. 6.1 a 5.4 Úmluvy na

jednání před Ústavními soudy“, tedy vzájemné ozřejmení si pohledů na

aplikaci příslušných článků Úmluvy, a to ve vazbě na respektování

judikatury ESLP při dodržení vnitrostátních požadavků kladených na

jednání Ústavního soudu právním řádem České republiky. Poté

odjel Jean-Paul Costa na Právnickou fakultu Masarykovy univerzity, kde

mu byl ve slavnostním prostředí auly Masarykovy univerzity udělen titul

Doktor Honoris Causa. Předseda ESLP totiž není jen představitelem

vrcholného evropského orgánu soudní ochrany, ale rovněž vynikajícím

právním vědcem a profesorem správního práva, jehož akademická činnost a

šíře vědeckého záběru jsou uznávány po celém světě.

Posledním

bodem oficiálního programu předsedy ESLP bylo přijetí předsedkyní

Nejvyššího soud, paní Ivou Brožovou. Paní předsedkyně, společně s

dalšími představiteli Nejvyššího soudu, nastínila delegaci postavení a

přistup Nejvyššího soudu k zásadám, které svojí rozhodovací činností

ESLP vytváří; předseda ESLP pak naopak vyzdvihl odpovědný přístup

soudních orgánů ČR při implementaci štrasburských rozhodnutí.

 

Náročná

odborná i politická jednání ukázala, že je důležité posilovat další

spolupráci mezi Českou republikou a Evropským soudem pro lidská práva, a

to jak na právní, tak i na mezinárodněpolitické úrovni.