Návštěva velvyslance Nizozemského království

12.02.2010

Brno, 11. února 2010

Na krátkou pracovní

návštěvu Ústavního soudu dnes zavítal velvyslanec Nizozemského

království, Jeho Excelence pan Jan Henneman s chotí. Pan velvyslanec by

se chtěl, dle svých úvodních slov, více dozvědět o činnosti orgánů

ochrany lidských práv v České republice, a proto přivítal možnost

setkat se v Brně s představiteli nejvyšších justičních orgánů.  

 

Předseda Ústavního soudu

Pavel Rychetský seznámil váženého hosta s  historií  ústavního

soudnictví na území České republiky a také s posláním a rozsahem

pravomocí Ústavního soudu v současnosti. Pan velvyslanec se živě

zajímal o postavení Ústavního soudu v rámci moci soudní a o způsob jeho

rozhodování, přičemž stranou rozhovoru nezůstaly ani kompetence dalších

orgánů ochrany lidských práv  v naší zemi.

 

V neposlední řadě byla

obšírně diskutována i otázka vztahu Ústavního soudu k Evropskému soudu

pro lidská práva a implementace jeho rozhodnutí na vnitrostátní úrovni.

Předseda Ústavního soudu objasnil mechanismy, které podání stížnosti

k Evropskému soudu pro lidská práva předcházejí, ale nastínil i zásadní

okruhy problémů, kterým musí soudnictví čelit při dosahování standardů

ochrany lidských práv požadovaných soudem ve Štrasburku. V samém

závěru pozval velvyslanec představitele Ústavního soudu k účasti na

plánované  přednášce nizozemského soudce při Evropském soudu pro lidská

práva, která by měla proběhnout v březnu v Brně.

Návštěva velvyslance Nizozemského království