Obvodní soud se bude muset znovu zabývat případem údajného nadržování na odboru auditu a kontroly Ministerstva vnitra

07.06.2017

Ústavní soud, Brno, TZ 56/2017

http://www.tranceforlife.net/news-release/item/zaxx-illusion I. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Pavel Rychetský) vyhověl ústavní stížnosti stěžovatele a zrušil rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 7, usnesení Městského soudu v Praze a usnesení Nejvyššího soudu, neboť jimi byla porušena práva stěžovatele zaručená v čl. 36 odst. 1, 2, čl. 8 odst. 1, 2, čl. 10, odst. 1, 2 a čl. 39 Listiny základních práv a svobod a čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

Stěžovatel byl v řízení před obecnými soudy uznán vinným ze spáchání přečinu nadržování a byl mu uložen podmíněný trest odnětí svobody v trvání patnácti měsíců s odkladem na zkušební dobu patnácti měsíců. Stručně řečeno, tohoto činu se měl dopustit tím, že jako ředitel odboru auditu a kontroly Ministerstva vnitra České republiky kryl krádež peněz, které se měl dopustit jeho podřízený (ten byl podmíněně odsouzen za přečin krádeže). Stěžovatel v ústavní stížnosti namítal, že v jeho případě došlo ze strany soudů ke zjištění takového skutkového stavu, který je v extrémním rozporu s provedenými důkazy a od začátku trestního řízení popíral svou vinu.

Ústavní soud dospěl k závěru, že ústavní stížnost je důvodná. Ústavní soud má v projednávané věci za to, že skutkový děj nebyl ze strany obecných soudů přesvědčivě zrekonstruován a dostatečně neobjasnil, zda se stěžovatel skutečně jednání dopustil, čímž došlo k porušení zásady presumpce neviny. Nalézací i odvolací soud obhajobu stěžovatele v určité míře bagatelizovaly, bez návaznosti na skutečnou důkazní situaci.

Věc se nyní vrací k novému řízení Obvodnímu soudu pro Prahu 7, který by měl doplnit důkazy tak, aby byly případně odstraněny rozpory ve výpovědích stěžovatele a poškozené, vyplývajících z předchozího neúplného dokazování.

Text nálezu Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 1501/16 je dostupný PDF zde (188 KB, PDF).

Miroslava Sedláčková, tisková mluvčí Ústavního soudu