Odborné jednání s Ústavním soudem Srbska

02.05.2016

Ústavní soud, Brno, TZ 46/2016

Ve dnech 26. – 28. dubna 2016 proběhla bilaterální pracovní návštěva delegace Ústavního soudu Srbské republiky, vedené jeho předsedkyní Vesnou Ilič Prelič. Spolupráce se srbskými kolegy má dlouhou tradici a předmětem jednání v Brně se tak stala otázka postavení a role ústavních soudů v systému evropského práva.

Byli to především soudci českého Ústavního soudu, kteří se s hosty podělili o zkušenosti získané při rozhodovací činnosti ve věcech s evropským přesahem. Ačkoliv Srbsko zatím není členem Evropské unie, nachází se ve fázi sbližování svého právního řádu s právem evropským, což vystavuje tamní ústavní soudnictví řadě nových otázek. České zkušenosti by proto mohly být pro srbskou delegaci cenné. Na druhou stranu se soudci Ústavního soudu České republiky seznámili s procesními postupy, které využívá jeho srbský protějšek při zvládání náporu více než 11.000 věcí ročně.

Srbský ústavní soud vznikl již v roce 1963 v rámci tehdejší Jugoslávské socialistické republiky a byl vůbec prvním ústavním soudem tzv. Východního bloku.

Vlastimil Göttinger
vedoucí odboru vnějších vztahů a protokolu

Foto: © Jan Symon