Odsouzený z tzv." kuřimské kauzy" podal ústavní stížnost

16.03.2010

Brno, Ústavní soud, 15. března 2010

Na Ústavní soud se obrátil jeden z odsouzených v tzv. „kuřimské

kauze“ týraných dětí – stěžovatel J.T. Důvodem podání ústavní stížnosti

je jeho přesvědčení, že právní závěry obecných soudů byly v extrémním

nesouladu s učiněnými skutkovými zjištěními. Podle stěžovatele se obecné

soudy při svých závěrech o spáchání trestných činů opřely pouze o své

úvahy bez potřebného prokázání těchto trestných činů provedenými důkazy.

Podle názoru stěžovatele byly závěry soudu ovlivněny „masáží"

hromadných sdělovacích prostředků. Přímé televizní přenosy jednání soudu

byly podle J.T. bezprecedentním zásahem do zásady presumpce neviny,

stejně jako interview předsedy senátu v denním tisku k projednávanému

případu v průběhu dokazování. Z uvedeného podle stěžovatele vyplývá, že

rozhodnutím obecných soudů byla porušena ústavně zaručená práv a

svobody, konkrétně právo na spravedlivý proces.

 

Porušení

svých základních práv spatřuje stěžovatel J.T. rovněž ve skutečnosti,

že jeho trestní věc v prvním stupni soudil senát, o němž se stěžovatel

domnívá, že nebyl řádně obsazen. Zde bylo podle stěžovatele porušeno

ustanovení čl. 38 odst. l Listiny, podle něhož nesmí být nikdo odňat

svému zákonnému soudci, přičemž příslušnost soudu i soudce stanoví

zákon. Předsedou senátu, který rozhodoval o vině a trestu stěžovatele

J.T., neměl být podle stěžovatele soudce, který tzv. „kuřimskou kauzu“

soudil, z čehož stěžovatel usuzuje, že o jeho trestní věci rozhodoval

soud, který nebyl náležitě obsazen.

 

Odvolání

stěžovatele zamítl svým usnesením Vrchní soud v Olomouci a dovolání

nevyhověl Nejvyšší soud. Soudcem zpravodajem je Jiří Nykodým a ústavní

stížnost bude Ústavním soudem projednávána pod spis. zn. II. ÚS 721/10.

 

Rozsudkem

Krajského soudu v Brně byl J.T. uznán vinným trestným činem týrání

svěřené osoby dle tr. zákona ve formě spolupachatelství a trestným činem

ublížení na zdraví, za což byl odsouzen k úhrnnému trestu odnětí

svobody v trvání pěti roků do věznice s ostrahou. Byl uložen rovněž

trest zákazu činnosti, spočívající v zákazu výkonu povolání, zaměstnání i

jiných funkcí, jejichž náplní je práce s dětmi a péče o děti na dobu

deseti let. Trestná činnost odsouzeného spočívala podle rozhodnutí soudu

v tom, že měl ve druhé polovině měsíce srpna 2006 na chatě týrat a

mučit dva nezletilé chlapce.

 

Jana Pelcová, tisková mluvčí, tel.: 542 161 026

jana.pelcova@usoud.cz