Pavel Rychetský se stal v Košicích držitelem čestného titulu doctor honoris causa

29.09.2016

Ústavní soud, Brno, TZ 104/2016

Předseda Ústavního soudu České republiky přijal pozvání k účasti na mezinárodní konferenci „V. Ústavné dni“ v Košicích, která byla organizována ve spolupráci Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicích a Ústavního soudu Slovenské republiky.
Na tuto zajímavou konferenci, která by věnována Implementaci rozhodnutí mezinárodních soudních orgánů vnitrostátními soudy a jinými orgány veřejné moci, navázala dne 28. září 2016 významná pocta, kterou Pavlu Rychetskému prokázala Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košicích.

Tento den mu udělila čestný titul doctor honoris causa v oboru právo, jakožto významné a vynikající osobnosti, která se zasloužila o rozvoj demokracie a humanity. Slavnostního zasedání vědecké rady univerzity se také zúčastnila předsedkyně Ústavního soudu Slovenské republiky Ivetta Macejková, emeritní prezidenti Slovenské republiky Rudolf Schuster a Ivan Gašparovič, velvyslanec Slovenské republiky v Praze Peter Weiss, soudcovský sbor Ústavního soudu Slovenské republiky a řada dalších osobností vědeckého, akademického a veřejného života na Slovensku.

Pavel Rychetský ve svém slavnostním vystoupení vyzdvihl udělení čestného doktorátu jakožto vůbec nejvyšší poctu, jíž se mu od Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicích mohlo dostat. „Význam čestného doktorátu vaší univerzity je pro mě umocněn jednak tím, že zde působí vynikající odborníci a na zdejší právnické fakultě i moji vzácní kolegové a přátelé, a v neposlední řadě i tím, že v Košicích je sídlo slovenského Ústavního soudu, se kterým má náš, český Ústavní soud, dlouhodobě ty nejlepší vztahy," řekl doslova Pavel Rychetský.

Posledním příjemným překvapením, jehož se předsedovi Ústavního soudu v Košicích dostalo, bylo odhalení kamenné desky s jeho jménem na chodníku cti u Dómu Sv. Alžběty. Pavel Rychetský se tím ocitl ve společnosti Luciana Pavarottiho, švédského krále Carla XVI. Gustava nebo českého prezidenta Václava Havla.

 

Vlastimil Göttinger, vedoucí odboru vnějších vztahů