Poskytnutí soudní ochrany zjevně šikanóznímu exekučnímu návrhu je porušením práva povinného na spravedlivý proces

22.12.2015

 Právní věta:

Podání návrhu na exekuci po splatnosti přisouzené pohledávky (po vykonatelnosti exekučního titulu) za situace, kdy je zcela zřejmé, že povinný je připraven plnit a potřebuje k tomu jen součinnost oprávněného, lze považovat za zneužití práva na soudní ochranu. Takové zneužití práva může být důvodem pro zastavení exekuce (výkonu rozhodnutí) podle ust. § 268 odst. 1 písm. h) občanského soudního řádu. Smyslem exekučního řízení je totiž vymožení práva a nikoli potrestání dlužníka v prodlení. Poskytnutí soudní ochrany zjevnému šikanóznímu exekučnímu návrhu je porušením práva povinného na spravedlivý proces chráněného ust. čl. 36 odst. 1 Listiny základní práv a svobod.

source url Text nálezu sp. zn. IV. ÚS 3216/14 je dostupný PDF zde (306 KB, PDF).

enter

watch Miroslava Sedláčková, tisková mluvčí Ústavního soudu