Poslanci napadli u Ústavního soudu zdravotnickou reformu

15.12.2011

Ústavní soud, Brno, 15. prosince 2011 – TZ 50/11

Poslanci Parlamentu ČR podali Ústavnímu

soudu návrh na zrušení tzv. zdravotnické reformy, která dělí zdravotní

péči hrazenou z veřejného pojištění na „základní“ a „ekonomicky

náročnější“. Celkem 51 poslanců v čele s Bohuslavem Sobotkou žádá

zároveň Ústavní soud o přednostní projednání návrhu.

 

Poslanci

navrhují zrušení ustanovení § 11 odst. 1 písm. f), § 12 písm. n), § 13

odst. 3 až 8, § 16a odst. 1 písm. f), odst. 9 až 11, § 17 odst 4 ve

slovech „a s označením variant zdravotní péče podle § 13", § 32 odst. 5 a

§ 44 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve

znění zákona č. 270/2008 Sb., zákona č. 59/2009 Sb., zákona č. 298/2011

Sb. a zákona č. 369/2011 Sb. (Čl. 87 odst. 1 písm. a/ Ústavy České

republiky, § 64 odst. 1 písm. b/zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním

soudu).

 

Zákon

o veřejném zdravotním pojištění a další související zákony jsou účinné

od 1. prosince 2011 a změnily dosavadní úpravu poskytování zdravotní

péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Poslanci jsou

přesvědčeni o rozporu napadených ustanovení s ústavním pořádkem a s

mezinárodními smlouvami o lidských právech a základních svobodách.

 

Ústavní soud projedná návrh pod sp. zn. Pl. ÚS 36/11 a soudcem zpravodajem je Jiří Mucha. Plný text podání je k dispozici zde .

 

Jana Pelcová, tisková mluvčí

 jana.pelcovausoud..cz

tel.: 5412 161 026