Pracovní setkání s ministrem spravedlnosti

10.10.2018

Ústavní soud, Brno, TZ 112/2018

Ministr spravedlnosti Jan Kněžínek se včera v odpoledních hodinách sešel k pracovnímu jednání s předsedou a soudci Ústavního soudu. Jednalo se o jeho první návštěvu Ústavního soudu ve funkci ministra, a proto bylo jednání vedeno především v informativním a seznamovacím tónu.

Pan ministr, kterého doprovázeli jeho náměstci Petr Jäger a Jeroným Tejc, nejprve upřesnil své cíle a legislativní záměry ministerstva, které ve vztahu k justici obecně považuje za důležité, a poté se diskuse soustředila na rozbor jednotlivých právních institutů a procesů, které by v budoucnu mohly být předmětem změny.

click

Předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský v závěru jednání vyjádřil uspokojení nad tím, že současná vláda nehodlá přistoupit k razantní nebo rozsáhlé novele Ústavy. Ta by totiž měla být stabilním a současně stabilizujícím dokumentem.

Vlastimil Göttinger
vedoucí odboru vnějších vztahů a protokolu