Pracovní setkání se členy senátního Výboru pro záležitosti Evropské unie

05.05.2010

Ústavní soud dnes navštívila delegace Senátu Parlamentu

České republiky, tvořená předsedou a místopředsedy Výboru pro

záležitosti Evropské unie a předsedkyní Stálé komise Senátu pro Ústavu

ČR a parlamentní procedury. Těžištěm pracovního setkání se soudci

Ústavního soudu byla diskuse nad nejnovějším vývojem judikatury

Evropského soudního dvora v Lucemburku a jejím vlivem na sféru

národního justičního prostoru. S tím souviselo i vysvětlení

jednotlivých přístupů evropských ústavních soudů k evropskému právu,

což soudci Ústavního soudu dokumentovali na vlastní i zahraniční

judikatuře. V závěru jednání se potom představitelé Senátu i Ústavního

soudu shodli na tom, že je potřebné navzájem se informovat o těch

aktuálních problémech, které mají průsečík v působnosti obou institucí.

Pracovní setkání se členy senátního Výboru pro záležitosti Evropské unie