Právní věta a text usnesení sp. zn. IV. ÚS 3400/11

20.06.2012

go site Právní věta k usnesení Ústavního soudu ve věci sp. zn. IV. ÚS 3400/11 zní:

"Ústavní soud ve své předchozí

judikatuře uznal důchodové nároky na vyrovnávací příspěvek s ohledem na

doby zaměstnání u zaměstnavatelů se sídlem na Slovensku do 31. prosince

watch 1992, tj. před rozdělením ČSFR, nejen státním občanům České republiky

follow url dle § 1 odst. 1 zákona č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního

občanství České republiky, nýbrž i státním občanům České republiky,

kteří občanství nabyli po 1. lednu 1993 (viz nález sp. zn. III. ÚS

go here 252/04). V žádné z posuzovaných věcí Ústavní soud ale pod rámec

důchodových nároků na vyrovnávací příspěvek s ohledem na doby zaměstnání

u zaměstnavatelů se sídlem na Slovensku do 31. prosince 1992 nepodřadil

případ, v němž k získání státního občanství došlo po vzniku důchodových

nároků. Uvedený rozdíl nutno považovat za relevantní. Účelem ochrany

ústavního principu rovnosti v základním právu na přiměřené hmotné

zabezpečení ve stáří je zajistit jeho dodržení při vzniku nároků

plynoucích z důchodového pojištění a kompenzovat tím občanům

neodůvodněnou nerovnost. To neplatí ale v případech, následuje-li nabytí

občanství teprve po vzniku daného nároku, jelikož takováto neodůvodněná

nerovnost v čase vzniku nároku nenastala.".

 

 

 

Celé znění usnesení je k dispozici zde .