Předseda a místopředseda Nejvyššího soudu Nizozemska na návštěvě Ústavního soudu ČR v Brně

06.02.2020

Ústavní soud, Brno, TZ 8/2020

Ve včerejších odpoledních hodinách zavítala na Ústavní soud ČR delegace Nejvyššího soudu Nizozemska tvořená předsedou soudu panem Maartenem Feterisem a místopředsedou soudu panem Keesem Streefkerkem. Dvojice vrcholných nizozemských soudců je v České republice na pozvání našeho Nejvyššího soudu, jehož předseda pan Pavel Šámal hosty na Ústavní soud doprovázel. Vzácnou návštěvu přijal předseda Ústavního soudu pan Pavel Rychetský, který v rámci přibližně hodinového setkání pohovořil mimo jiné o dějinách českého ústavního soudnictví a o soudobé roli a působnosti Ústavního soudu. Třebaže nizozemský ústavně-právní systém postrádá soudní orgán specificky zaměřený na soudní přezkum zákonů, nachází Ústavní soud ČR a Nejvyšší soud Nizozemska mnoho společných témat, o čemž svědčí i skutečnost, že jsou obě tyto instituce členy Konference evropských ústavních soudů, které Ústavní soud ČR od roku 2017 předsedá.

Pavel Dvořák
vedoucí odboru vnějších vztahů a protokolu